L'Institut Bellvitge és actualment un centre d'Ensenyament Secundari i de Batxillerat, on els nois i noies del nostre barri de l'Hospitalet poden accedir a un ventall d'estudis que abarca tant l'ensenyament obligatori -ESO, alumnes de 12 a 16 anys- com el post obligatori. En aquest darrer, per alumnes de 16 a 18 anys, l'Institut Bellvitge ofereix les especialitats de 
  • Batxillerat Artístic
  • Ciències de la Naturalesa i de la Salut
  • Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials.
La diversitat d'estudis que oferim, així com els distints interessos que tenen els professors i professores del centre, ens permeten oferir, al costat de les assignatures obligatòries, d'altres prou interessants pels alumnes i que abarquen àmbits ben llunyans com mecànica, tècniques de laboratori, estadística, informàtica multimèdia, audicions musicals, fotografia, ceràmica, psicologia, francès i alemany de segon idioma...  Nascut gràcies a l'empenta i la lluita d'un barri, el de Bellvitge, treballador i amb vocació solidària entre els seus habitants, el nostre centre ha estat de sempre emprenedor i ha buscat implicar-se en tots aquells nous camps de coneixement que s'han anat integrant en l'àmbit de l'educació. Fruit d'aquesta dinàmica, en els darrers anys s'ha portat a terme una tasca de familiarització dels alumnes amb les noves tecnologies informàtiques, incloent-hi la realització de diversos CD-ROM's:
  • Curs 1995-96: L'herència grega a Catalunya. Les ruïnes d'Empúries.
  • Curs 1996-97: La riquesa natural del nostre país. El Delta de l'Ebre.
  • Curs 1997-98: 20è aniversari de l'IB Bellvitge.
La introducció dels alumnes a Internet ha estat una constant darrerament, permetent experiències gratificants per a tots com l'intercanvi d'experiències amb un grup d'alumnes d'Il·linois (Estats Units) el darrer curs 1997-98.  Un altre àmbit prou interessant per a tots ha estat el de la Fotografia, on la feina d'introducció dels alumnes amb aquesta art ha portat experiències tan gratificants com un premi al 1r Concurs Fotogràfic organitzat pel PMAV (Programa de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya).  No us esteu de mirar altres activitats dels nostres alumnes que es troben a Internet com: Volem aprofitar l'oportunitat que se'ns ofereix de connectar amb altres centres d'ensenyament que comparteixin amb nosaltres inquietuds semblants per animar-los a entrar en contacte amb nosaltres (a8019411@xtec.net). No dubteu que trobarem espais de comunicació que ens enriqueixin a tots i que contribueixin al reforçament dels lligams entre tots els europeus.